Moderne Devotie Award

Deel dit bericht

De ChristenUnie heeft op maandag 3 september de Moderne Devotie Award uitgereikt aan de Stichting Klooster Sibculo. In de Kloosterkerk reikte partijleider Gert-Jan Segers de award uit aan voorzitter Henk Huisman. De Stichting Klooster Sibculo ontvangt de award omdat dit bestuur actief en enthousiast bezig is de geschiedenis van het Klooster Sibculo te laten herleven en opnieuw onder de aandacht te brengen.
Ruim een jaar geleden bracht de Statenfractie van de Christenunie Overijssel een werkbezoek aan Sibculo. De fractie raakte onder de indruk van de inzet van de mensen van de Stichting Klooster Sibculo om het kloosterterrein en de geschiedenis weer tot leven te brengen. Bovendien kende het klooster een directe relatie tot de Moderne Devoten, waarvan Geert Groote en Thomas a Kempis belangrijke voortrekkers waren.

Jan Westert, fractievoorzitter van de Overijsselse Statenfractie: “We reiken de award dit keer uit aan het bestuur van de Stichting Klooster Sibculo. Daarmee willen we als partij onze waardering voor de toewijding en inzet van dit vrijwilligerswerk onderstrepen. Het klooster in Sibculo was ooit een zeer belangrijk klooster met een internationaal netwerk. Het klooster heeft veel bijgedragen aan de ontwikkeling van de omgeving van Sibculo en die waarde verdient ook nu nog onze belangstelling. Juist voor dorpen als Sibculo is deze geschiedenis waardevol om in onze moderne tijd levend te houden. Het draagt bij aan de leefbaarheid van het platteland”.

Moderne Devotie
De belangstelling voor het werk van de Moderne Devotie is de afgelopen jaren toegenomen en het maatschappelijk gedachtengoed van de Moderne Devoten sluit nauw aan bij de christelijk-sociale lijn van de ChristenUnie, zoals delen in gemeenschap, ontwikkeling van talent en roeping, zorg voor de kwetsbaren, gelijkwaardigheid en gastvrijheid. De ChristenUnie Overijssel heeft om die reden de Moderne Devotie Award ingesteld. De Statenfractie in Overijssel rijkt de award jaarlijks uit aan personen of instellingen, die zich inzetten voor het levendig houden van de beweging van de Moderne Devotie. De eerste award ging in 2015 naar Mink de Vries, de coördinator van het gedachtegoed.

Bron: De Toren