Klooster Wonen

Klooster Wonen vogelvlucht aanzicht

De Vereniging Plaatselijk Belang, de Werkgroep Kloosterwonen, De Stichting Klooster Sibculo en Stichting Stuwend Sibculo hebben zich gezamenlijk tot doel gesteld het dorp Sibculo en zijn omgeving duurzaam te ontwikkelen op ruimtelijk, recreatief, maatschappelijk en cultureel gebied, verbindingen tot stand te brengen met de landstreken Vechtdal en Noord-Twente, en nauw samen te werken met de inwoners en organisaties in Sibculo en daarbuiten.
Sibculo, dat in de late Middeleeuwen dankzij het klooster een belangrijk centrum was in Noordoost Overijssel en ver daarbuiten, wil zich opnieuw manifesteren als een schakel tussen Vechtdal en Noord-Twente. Op het grensgebied van de gemeenten Hardenberg en Twenterand.

Logo Stuwend Sibculo

Wonen in historische stijl

Op dit prachtig glooiende perceel is door Stichting Klooster Sibculo een kleinschalig woningbouwplan ontwikkeld met in totaal veertien woningen. Allen in één stijl, passend bij de locatie. Binnen het totale project is het van belang dat de woningen een samenhangend geheel vormen om zodoende een uitstraling te geven die passend is bij het rijksmonumentale karakter van de kloosterlocatie. Het architectenontwerp voor de 10 woningen is leidraad voor de invulling.

Klooster Wonen schets

Gebiedsversterking

Een deels al aangelegd wandelnetwerk rondom de naastgelegen spartelvijver doet tevens dienst als natuureducatie
pad en trimroute en moet straks aansluiten op het wandelpad van het klooster. Het biedt de recreant de mogelijkheid om langs verschillende gebiedsversterkende projecten te wandelen.

Oude gracht
Revitalisering oude gracht
Moerasbos
Moerasbos
Oude stuwwal
Verbeterde zichtpunten
Stenen trap
Stenen trap

Duurzame deelname

Om ervoor te zorgen dat het karakter van dit unieke bouwplan in de toekomst zoveel mogelijk behouden wordt, worden bewoners gevraagd een overeenkomst te tekenen. Zo leggen we samen de basis van een langdurige en duurzame deelname aan dit prachtige project.

Perkament met logo

Voor meer informatie:

Heeft u interesse in de geschiedenis van het klooster of wilt u meer weten over wonen op dit historische terrein?
Stuur dan een e-mail naar: info@kloostersibculo.nl

Payoff Historie en heden